Seneste Nyt !

 

På denne side kan du finde nyheder om alt vedr. klubben.

Bidrag til denne side sendes til Jens Ejstrup, jensejstrup@mail.tele.dk

 

 

Dato

Sportsgren

31.08.2022

Generelt

Aflysninger
Der er nye aflysninger i Mariendalshallen og Damsøbadet i okt. og nov.
Se under menu-punktet ’Aflysninger’.

19.08.2022

Generelt

Kontingent 2022/2023

VIGTIGT! Bestyrelsen henstiller til medlemmerne, at der indbetales kontingent senest den 1. september 2022.Dette af hensyn til indberetninger, som IID skal aflevere tilFrederiksberg Kommune
for at opnå tilskud til Frederiksberg borgere.
Se menu-punktet ’Kontingent’ her på hjemmesiden.

19.08.2022

Generelt

Husorden for Mariendals-hallen

Mariendalshallen har udarbejdet en ny Husorden.
IID beder derfor medlemmerne om at læse den.
Den er slået op i Mariendals-hallen.

19.08.2022

Generelt

Ny formand for I.I.D.
Vores formand i IID gennem en lang årrække har trukket sig.
Bestyrelsen har derfor konstitueret sig med ny formand,
som er Jens Ejstrup.
Desuden er Irma Elkjær, som suppleant, indtrådt i bestyrelsen.
Bestyrelsen takker Henrik for det store arbejde, der er lagt i formandskabet fra hans side og ønsker Henrik og Janne et godt otium fremover. Bestyrelsen håber at få lejlighed til at invitere Henrik til et arrangement, hvor foreningen kan give en ordentlig og fortjent afsked.
I vil høre nærmere herom.

10.08.2022

Vandgymnastik

Der er nu oprettet et ekstra hold i vandgymnastik.

Damsøbadet onsdage 11.15 - 12.00.
Se nærmere under menupunktet: ”Aktiviteter - Tid og sted”

23.06.2022

Generelt

Sæsonen 2022/23 starter igen 1. september 2022, hvor tilmelding til
vore aktiviteter kan foregå ved henvendelse til kontaktpersonerne.

For medlemmer (fra sæson 2021/22, som ønsker samme aktivitet)
sker tilmelding ved indbetaling på Reg. nr. 1551 konto 4099 921 641.


Vi ser frem til en aktiv og hyggelig sæson. Mvh. Bestyrelsen.

01.06.2022

Generelt

Frederiksberg Lokal-TV interviewer Halvor Rasmussen
om Idræt i Dagtimerne (Youtube, 14 min.)

Kopier denne adresse og indsæt den i din browsers adresselinie:
https://www.youtube.com/watch?v=H4ARKndkdfM