”Idræt i dagtimerne”

på Frederiksberg er en frivillig forening, godkendt af Frederiksberg Kommune, medlemsstyret
med årlig generalforsamling og en valgt bestyrelse på fem medlemmer.

 

Foreningen samler medlemmerne om sportsaktiviteter og sociale aktiviteter og skaber kontakt- og
værested for borgere, der ønsker at dyrke idræt i dagtimerne.

 

Alle kan optages som medlem. Det gælder også deltidsarbejdende, arbejdssøgende, efterlønsmodtagere,
førtidspensionister og folkepensionister. 

 

Vi er i forvejen over 200 medlemmer, der vil dele glæden ved at dyrke idræt sammen med dig.

 

Hertil kommer det sociale samvær - ikke mindst ved vores julearrangement samt den årlige udflugt.

 

Hvis dette har din interesse, så kontakt en af vores kontaktpersoner, som er angivet på hjemmesiden.