”Idræt I dagtimerne”

på Frederiksberg er en frivillig forening, godkendt af Frederiksberg Kommune, medlemsstyret
med årlig generalforsamling og en valgt bestyrelse på fem medlemmer.

 

Foreningen samler medlemmerne om sportsaktiviteter og sociale aktiviteter og skaber kontakt- og
værested for borgere, der ønsker at dyrke idræt i dagtimerne.

 

Alle kan optages som medlem, eksempelvis deltidsarbejdende, arbejdssøgende, efterlønsmodtagere,
førtidspensionister og folkepensionister. 

 

Vi er i forvejen ca. 250 medlemmer, der vil dele glæden ved at dyrke idræt med dig.

 

Hertil kommer det sociale samvær - ikke mindst ved vores julearrangement samt den årlige udflugt.

 

Hvis dette har din interesse, så kontakt en af vores kontaktpersoner, som er angivet på hjemmesiden.